S myšlenkou vybudovat ve Vrahovicích arboretum přišel Tomáš Peka ze Spolku za staré Vrahovice. Za nejvhodnější místo pro vysazení arboreta byly vybrány pozemky na Vrahovické ulici u říčky Romže. Po uzavření smlouvy s vlastníky začalo na jaře 2010 vysazování prvních stromů a výsadba pokračovala i v letech 2011-2014. Na části pozemků se do té doby nacházela drobná políčka, jiné části byly neudržované a rostly na nich náletové a rumištní rostliny. Na některých místech byly hromady odpadu. Tyto pozemky se podařilo kultivovat a je na nich pravidelně sečena tráva. V roce 2015 byla vybudována suchá zeď a dokončeny práce na posezení.

Časová osa

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří svou prací, nápady a finančními prostředky pomohli při budování Arboreta Vrahovice.

Svou prací přispěli k dílu tito členové: Tomáš Peka, Martin Blahák, Martin Hájek, Michal Rosenberg, Lukáš Ambroz, Lucie Peková, Tomáš Vychodil, Jiří Velocha a Monika Chytilová. Kromě těchto lidí se na pracích podíleli i Michal Grepl, Barbora Navrátilová, Václav Kunštátský, Jiří Peka, Naděžda Peková, Aneta Coufalová, Jana Kurková, Miroslav Benetka, Lucie Mládková, Jan Grill a mnozí další.

Velmi nám pomohly i finanční dary za adopce stromů. Seznam všech dárců-adoptivních rodičů najdete zde. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat i těm, kteří nás finančně podporovali od samého počátku - Jiřímu Šindlerovi, Václavu Kopečnému a Jaroslavu Márovi.

Dále bychom chtěli poděkovat i městu Prostějovu a římskokatolické farnosti Vrahovice, které nám daly k užívání pozemky, na kterých jsme mohli Arboretum Vrahovice vybudovat.

Děkujeme i všem dalším, kteří nám jakkoliv pomáhali a podporovali nás.

Použitá literatura

AAS, Gregor a RIEDMILLER, Andreas. Stromy: praktická příručka k určování evropských jehličnatých a listnatých stromů. 3. české vyd. Praha: Slovart, ©2002. 255 s. Kapesní atlas.ISBN 80-7209-420-3.

BANFI, Enrico a CONSOLINO, Francesca. Stromy: na zahradě, v parku a ve volné přírodě. [Praha]: Ikar, 2001. 223 s. Velký průvodce přírodou. ISBN 80-7202-807-3.

BÄRTELS, Andreas. Dřeviny od A do Z: 1500 stromů a keřů. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2011. 287 s. ISBN 978-80-242-2717-7.

BREMNESS, Lesley. Užitkové rostliny. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2005. 304 s. Příroda v kostce. ISBN 80-242-1301-X.

COOMBES, Allen J. Stromy. Vyd. 3., (V Euromedia Group 1.). V Praze: Knižní klub, 2006. 320 s. Příroda v kostce. ISBN 80-242-1631-0.

HECKER, Ulrich. Stromy a keře: klíč ke spolehlivému určování - 3 znaky. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2003. 238 s. Průvodce přírodou. ISBN 80-7234-291-6.

HESSAYON, D. G. Okrasné stromy a keře v zahradě. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 1997. 128 s. Expert. ISBN 80-86029-24-7.

LANCASTER, Roy. Oblíbené stromy, keře a popínavé rostliny. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2004. 168 s. ISBN 80-242-1134-3.

LAVELLE, Christine a LAVELLE, Michael. Přírodní zahrady. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, ©2010. 256 s. ISBN 978-80-7321-526-2.

SPOHN, Margot a SPOHN, Roland. Stromy Evropy: 680 stromů, 2600 ilustrací. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2013. 301 s. ISBN 978-80-7291-227-8.

SPOHN, Margot. Stromy: nový průvodce přírodou. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2008. 255 s. ISBN 978-80-242-2044-4.

TOOMER, Simon. Stromy pro malé zahrady: výběr, výsadba a následná péče o stromy, které naši zahradu promění v originál. Bratislava: Perfekt, ©2006. 176 s. ISBN 80-8046-344-1.

VĚTVIČKA, Václav. Stromy a keře. 1. české přeprac. vyd. Praha: Aventinum, 2000. 288 s. ISBN 80-7151-133-1.

WALTER, Vilém. Pěstování okrasných stromů a keřů. Vyd. 1. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1984. 383 s. Rostlinná výroba.

 

O webu

Texty:
Martin Hájek
Tomáš Peka
Fotografie:
Martin Černý
Vendula Korsová
Martin Hájek
Tomáš Peka
Lukáš Hájek
Tvorba tohoto webu:
Spřátelené weby:

Kontakt

Napište nám

Kontaktní údaje

E-mail:
szsv@seznam.cz
Adresa:
Spolek za staré Vrahovice
V. Nováka 15
Prostějov - Vrahovice
798 11
Číslo účtu
1028055729/5500